Dátum podania prihlášky

 

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia -  

Prihlášku na štúdium odosiela základná škola žiaka podľa harmonogramu prijímacieho pokračovania pre šk. rok 2019/2020. 

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií - 

1. termín - do 3. júna 2019

2. termín - do 19. augusta 2019

viď KRITÉRIA PRIJATIA

Zverejnil webmaster