Výsledky prijímacích skúšok

 

Výsledky 1. kola prijímacieho konania do I. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2019/2020

Výsledky 2. kola prijímacieho konania do I. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2018/2019

Zverejnil webmaster